Fotografia produktowa

Tradycyjny packshot na białym tle lub produkt na tle specjalnie przygotowanej scenografii. Do­pra­co­wu­je­ każ­de uję­cie pod ką­tem kom­po­zy­cji, oświe­tle­nia i tech­ni­ki tak, aby wy­do­być z pro­duk­tu to co naj­lep­sze. Tworzę także zdjęcia odzieży tzw. duchy, zdjęcia makro drobnych przedmiotów oraz zdjęcia dużych rzeczy. Moje zdjęcia mają zawsze idealnie białe tło, naświetlone szczegóły, są ostre i oczyszczone z drobinek kurzu. Dostarczam je w dwóch formatach .JPG i .PNG – bez tła. Na życzenie ­robię zdjęcia z efek­tem cie­nia lub od­bi­cia lu­strza­ne­go. Są w rozdzielczości do druku lub do internetu.